Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Сталевар вакуумної печі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сталевара вакуумної печі 5 розряду або підручного сталевара вакуумної печі 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес одержання різних марок сталі та сплавів у вакуумно-дугових або електронно-променевих печах; основи фізико-хімічних процесів рафінування металу, дегазації, дистиляції, кристалізації, розкислення та інших; будову та правила технічної експлуатації устаткування печі; принципову електричну схему печі; потужність генератора або електронної гармати, системи автоматичного регулювання процесу; причини виникнення дефектів в металі та шляхи їх усунення; вимоги до якості електродів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес переплаву сталі та сплавів (електродів) у вакуумно-дугових печах або блоках вакуумно-дугових печей ємкістю 40 т та більше та в електронно-променевих печах. Розраховує та задає програму ведення плавок. Пускає, обслуговує та зупиняє вакуумні насоси, очищує та заправляє печі. Установлює, центрує та приварює витрачуваний електрод, відкочує піч та перевіряє натікання металу. Вмикає піч, виводить усадочну раковину. Установлює та регулює електричний режим плавки відповідно до технологічного режиму переплавки. Заряджає та розбирає піч. Оглядає піч. Контролює якість підготовки електродів, загравних шайб шлакових сумішей та інших матеріалів для плавки. Стежить за станом устаткування печі та вакуумного блоку, електронних гармат, джерелом живлення, водоохолоджувальною та вакуумною системами. Бере участь у налагодженні устаткування вакуумної та водоохолоджувальної систем печі. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується. Керує бригадою підручних сталевара вакуумної печі.