Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер з дослідження свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт з дослідження свердловин; технологію ведення і характеристику фонду свердловин; технічну характеристику приладів, механізмів, устаткування і апаратури, правила їх експлуатації та ремонту; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу бригад (ланок) з дослідження свердловин. Керує роботами з дослідження свердловин і проводить первинне оброблення одержаних даних, аналізує їх. Забезпечує і контролює підготовку досліджуваних свердловин та якість досліджень. Бере участь у розробленні оперативних завдань, виробничих графіків і забезпечує своєчасне їх виконання. Бере участь у складних промислових і гідродинамічних дослідженнях обов'язкового комплексу з дослідження свердловин. Удосконалює та впроваджує нові методи і методики досліджень. Забезпечує правильну експлуатацію апаратури, приладів, устаткування, механізмів і проводить своєчасне їх списання. Керує ремонтом дослідницької апаратури і приладів. Бере участь у проведенні контрольних замірів видобування нафти, газу, газового конденсату та інших компонентів. Складає своєчасні заявки на необхідну техніку, інструмент, матеріали. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію, Забезпечує раціональні витрати матеріалів, палива, електроенергії. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості робіт. Бере участь у прийманні закінчених робіт. Здійснює формування бригад. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до робітників, ланок відповідно до затверджених планів і графіків виробництва. Веде встановлену документацію. Аналізує результати виробничої діяльності бригади. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища.