Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник служби оперативно-виробничої", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного управління виробництвом; технологію виробничого процесу; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю оперативно-виробничої служби (ОВС) з виконання виробничого завдання, забезпечення безаварійної роботи устаткування, газових свердловин, шлейфів та інших допоміжних об'єктів установки комплексної підготовки газу. Забезпечує роботу установки комплексної підготовки газу, газових і газоконденсатних свердловин та інших виробничих об'єктів відповідно до встановлених технологічних режимів і правил технічної експлуатації. Здійснює постійний контроль за станом виробничих об'єктів, вживає заходів щодо поліпшення використання фонду газових і газоконденсатних свердловин. Бере участь у розробленні завдань з видобування нафти, газу і газового конденсату, забезпечує своєчасне їх виконання. Визначає потребу і контролює своєчасне матеріально-технічне і транспортне забезпечення. Організовує безпечне застосування отруйних, їдких, вибухо- і вогненебезпечних речовин, а також забезпечує знешкодження стічних вод, виробничих відходів відповідно до санітарних правил і норм. Веде оперативно-технічну документацію. Своєчасно подає у центральну виробничо-диспетчерську службу добову інформацію про результати діяльності виробничих об'єктів. Веде профілактичну роботу щодо запобігання пожежам, нещасним випадкам. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і виявляє причини, які спричинили їх; вживає заходів щодо запобігання виробничого травматизму. Контролює виконання робіт з реконструкції та будівництва виробничих об'єктів. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Організовує впровадження нової техніки у виробництво. Керує робітниками служби. Забезпечує ведення встановленої технічної та звітної документації.