Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника із складання та перевалки клітей 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: процес прокатки та профілювання різних марок сталі; методи підналагодження клітей станів і профілевигинальних агрегатів, що обслуговуються; будову станів та агрегатів, що обслуговуються; способи зберігання валків і запобігання їх корозії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує, комплектує, складає, розбирає, налагоджує кліті на стендах і бере участь в установленні їх на рейкобалочних і лінійних сортопрокатних станах з сортаментом прокату до 20 профілерозмірів і роликових правильних машинах згідно з кресленнями та картами налагодження. Розбирає, комплектує та складає кліті на блюмінгах, рейкобалочних і лінійних сортопрокатних станах з сортаментом прокату понад 20 профілерозмірів, безперервних, дрібносортних, дротових, штрипсових і листових станах, великосортних станах 600 і 650 з послідовним розташуванням клітей, профілевигинальних агрегатах; готує арматуру та перевалює валки на роликових правильних машинах рейкобалочних і великосортних станів під керівництвом вальцювальника із складання та перевалки клітей вищої кваліфікації. Замінює валки і валкову арматуру на клітях стана та приймає їх після виготовлення. Готує та ремонтує запасне устаткування клітей: лінійки, проводки, муфти, шпинделі тощо. Веде облік кількості валків та їх технічної придатності. Забезпечує зберігання валків на стелажах та запобігає їх псуванню та корозії. Здає валки на переточування і перешліфування та приймає їх після обробки.