Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Майстер газодимозахисної служби пожежно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший майстер. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Майстер. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Особисті вимоги. Допуск до проведення робіт з експлуатації установок, що працюють під тиском. Придатність за станом здоров'я та результатами випробувального терміну до робіт з використанням індивідуальних засобів захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та інші нормативно-правові акти України, а також накази, нормативні й методичні документи, що регламентують діяльність газодимозахисної служби. Технічні характеристики обладнання, що використовується під час зберігання, технічного обслуговування, перевірок засобів захисту органів дихання. Порядок роботи на компресорному обладнанні під час заправлення повітряних (кисневих) балонів. Правила експлуатації, ремонту захисних дихальних апаратів, захисного одягу пожежного, повітряних (кисневих) балонів, регенеративних патронів. Принципи роботи в ізолюючих апаратах та розрахунок запасу кисню (повітря) і часу роботи в них; порядок спорядження регенеративних патронів, наповнення кисневих (повітряних) балонів. Основні несправності ізолюючих протигазів, причини, обставини виходу з ладу та порядок їх усунення. Порядок ведення документації бази газодимозахисної служби. Порядок організації та проведення занять з підготовки рятувальників; правила застосування засобів зв'язку; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; засоби надання долікарської допомоги. Правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує роботу бази газодимозахисної служби. Контролює стан і правильність експлуатації захисних дихальних апаратів, захисного одягу пожежного, інших засобів захисту працівників газодимозахисної служби, повну їх дезінфекцію, справність і наповнюваність резервних повітряних (кисневих) балонів та регенеративних патронів. Проводить перевірки повітряних дихальних апаратів (регенеративних дихальних апаратів), резервних протигазів, профілактичні огляди компресорних установок та спорядження, заповнення повітрям (киснем) балонів та регенеративних патронів хімічним вапняним поглиначем. Планує та забезпечує метрологічне обслуговування засобів вимірювальної техніки, яка є на базі газодимозахисної служби. Аналізує стан захисних дихальних апаратів та обладнання, закріплених за базою, витрати запасних частин та матеріалів, вносить пропозиції, що спрямовані на покращання роботи бази газодимозахисної служби та експлуатації захисних дихальних апаратів. Забезпечує заміну, ремонт, обслуговування на базі газодимозахисної служби резерву захисних дихальних апаратів, повітряних (кисневих) балонів, регенеративних патронів, приладів для перевірки захисних дихальних апаратів. Надає допомогу в оснащенні контрольних постів газодимозахисної служби і в організації підготовки особового складу підрозділу. Тримає в справному стані й у чистоті довірене йому устатковання. Забезпечує дотримання заходів безпеки при його експлуатації. Веде у встановленому порядку документацію щодо обліку захисних дихальних апаратів, запасних частин до них, наявності балонів з повітрям (киснем) та хімічного вапняного поглинача. Забезпечує випробування повітряних (кисневих) балонів та корпусів регенеративних патронів. Робить перевірки реометрівманометрів у пожежних підрозділах, що обслуговуються відповідною базою газодимозахисної служби. Під час пожеж, аварій і стихійних лих забезпечує: доставку з бази газодимозахисної служби необхідної кількості кисневих балонів, регенеративних патронів і приладів для перевірки ізолюючих протигазів; нагляд за технічним станом ізолюючих протигазів; заміну балонів і регенеративних патронів. На місці ліквідації пожеж, наслідків аварій і стихійного лиха надає допомогу в організації роботи контрольно-пропускного пункту, кваліфікованого проведення хімічної розвідки, газоаналітичного та дозиметричного контролю.