Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник спеціалізованої протифонтанної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони, укази, постанови, розпорядження, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність воєнізованих аварійно-рятувальних служб; законодавство з охорони праці та соціального страхування. Можливості використання техніки, устатковання, технічних засобів, які знаходяться на оснащенні підпорядкованої служби, тактику та організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх профілактики; методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій, на об'єктах і територіях, що обслуговуються службою; технологію ведення аварійно-рятувальних робіт, технічні засоби, що використовуються, ступінь аварійної небезпеки, рівень готовності своєї служби до рятування людей та ліквідації аварій; досягнення науки і техніки, які можна використовувати під час проведення аварійно-рятувальних робіт; досвід ліквідації особливо складних аварій на різних об'єктах; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку протифонтанної служби; методи господарювання та основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці та управління; правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво спеціалізованою протифонтанною службою та його структурними підрозділами. Організує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Забезпечує участь підпорядкованих сил та відповідних технічних засобів у проведенні робіт з ліквідації відкритих нафтових та газових фонтанів, аварійно-рятувальних робіт в районі виникнення надзвичайної ситуації. Здійснює контроль за станом службової діяльності у тому числі за проведенням підпорядкованими підрозділами профілактичної роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарської діяльності з питань запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізації їх негативних наслідків. Погоджує плани локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій на підприємствах і територіях, що обслуговуються. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій. Керує аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Організовує заняття зі спеціальної підготовки з командирами оперативних підрозділів. Здійснює аналіз аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, відновлюваних робіт, які виконувались під час ліквідації особливо складних аварій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та розроблює пропозиції щодо підвищення їх ефективності. Керує навчанням з професійної підготовки та підвищенням кваліфікації особового складу. Забезпечує належні умови праці особовому складу служби з дотриманням норм трудового законодавства та охорони праці. Бере участь в комісіях з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, причин виникнення відкритих нафтових і газових фонтанів та інших аварій техногенного і природного характеру. Вживає заходів щодо створення та підтримки у належному стані відповідних матеріально-технічних резервів для забезпечення можливості проведення аварійно-рятувальних робіт в автономному режимі. Поширює позитивний досвід роботи між структурними підрозділами протифонтанної служби. Забезпечує здійснення капітального та поточного ремонтів будівель та споруд підпорядкованої служби. Забезпечує рішення питань щодо придбання та реалізації основних фондів. Контролює укладання договорів з підприємствами на обслуговування їх аварійно-рятувальними підрозділами. Забезпечує дотримання працівниками законодавства. Розглядає звернення, заяви та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, дає на них відповіді. Вносить пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення підлеглих працівників. Вирішує інші службові завдання у межах своїх повноважень. Забезпечує ведення звітної документації в установлені терміни.