Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Контролер ринку 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та прискорене курсове або індивідуальне навчання з присвоєнням кваліфікації продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 2 розряду з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи контролера ринку. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила торговельного обслуговування населення; правила торгівлі на ринках, ветеринарно-санітарні правила для ринків, інші нормативно-правові документи, що визначають та регламентують діяльність підприємств торгівлі; порядок справляння ринкового збору, плати за надавані послуги; принципи роботи та правила використання ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Створює належні умови для купівлі-продажу товарів, додержання санітарних норм і прав споживачів. Розміщує продавців на торговельних місцях та спеціалізованих зонах, рядах, майданчиках. Перевіряє використання торговельних місць за призначенням, наявність у продавців касового чека про сплату ринкового збору. При продажу продукції тваринного та рослинного походження перевіряє наявність документа про проведення експертизи в лабораторії ветеринарно-санітарного контролю на ринку. Контролює розміщення транспортних засобів на спеціально розмічених майданчиках ринку. Перевіряє регулярність проведення адміністрацією ринку спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком або вимогою санітарного лікаря. Контролює справність та правильне використання виданих напрокат ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю, а також недопущення заборонених до продажу товарів. Контролює додержання правил торгівлі, санітарного, технічного і протипожежного стану території ринку, громадського порядку.