Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Контролер-касир 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією контролера-касира 4 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією контролера-касира 3 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари та до їх маркування; органолептичні методи визначення якості товарів; ознаки доброякісності і сортності товарів; основні види сировини, з якої виготовлені товари; види браку і правила бракеражу; порядок проведення інвентаризації; порядок складання та оформлення товарних звітів, актів на брак, пересортицю товарів, актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вивчає асортимент товарів, що є на складі. Бере участь у визначенні якості товарів за органолептичними ознаками. Бере участь у відборі зразків для лабораторного аналізу. Звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей, складанні товарних звітів, актів на брак, нестачу, пересортицю та актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей. Змінює за вказівкою відповідальної особи шифри (умовні позначки) на чеках, використовує штампи або відтиски "Сплачено", "Рахунок", "Контроль". В разі обриву контрольної стрічки повідомляє відповідальну особу і разом з нею підписує місце обриву. Складає акти на невикористані та повернені споживачами чеки. Оформляє фінансові документи і робить відповідні записи у книзі касира-операціоніста. Вирішує спірні питання із споживачами у разі відсутності відповідальної особи. Керує роботою контролерів-касирів більш низької кваліфікації.