Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією заготівника або продавця продовольчих товарів з формуванням на виробництві умінь і навичок для виконання роботи приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини на рівні вимог 3 розряду. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила приймання та сортування сільськогосподарських продуктів та сировини; правила визначення якості продукції, що здається; державні стандарти та технічні умови щодо якості сільськогосподарських продуктів та сировини; правила зважування та вимірювання сільськогосподарських продуктів та сировини; правила використання ваговимірювальних приладів; правила зберігання сільськогосподарської сировини та продуктів; причини виникнення та способи усунення дефектів; основи бухгалтерського обліку; правила оформлення встановленої документації; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину. Перевіряє якість продукції, що здається, згідно з державними стандартами або технічними умовами. Визначає види сировини, її сорт, таксат, клас, підклас, стан дефектності, стан консервування, вагу і розмір. Розподіляє продукцію та сировину за встановленими ознаками. Забезпечує зберігання прийнятої продукції та сировини і відпускає їх одержувачам. Веде обліково-звітну та іншу встановлену документацію.