Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти України з питань захисту населення і водних територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування аварійно-рятувальних служб на водних об'єктах; рятувальні плавзасоби та техніку, яка стоїть на оснащенні аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах; вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на водах, організацію проведення аварійно-рятувальних робіт на акваторіях; методику прогнозування сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на воді; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій); організацію праці і управління, основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво оперативно-рятувальними силами та координує виконання аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах. Організовує роботи з постійної готовності аварійно-рятувальних суден аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій на акваторіях та організації безпосередньої ліквідації техногенних аварій та катастроф на воді. Здійснює розроблення та коригування планів приведення у готовність аварійно-рятувальних суден до рятувальних та інших робіт з попередження (профілактики) виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, підготовки особового складу аварійно-рятувальних суден до дій за призначенням. Бере участь у роботі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на водних об'єктах; комісій з визначення можливостей виникнення таких надзвичайних ситуацій. Здійснює координацію взаємодії між аварійно-рятувальними суднами та іншими наземними аварійно-рятувальними підрозділами, які забезпечують проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на акваторіях. Здійснює роботи щодо систематизації та узагальнення досвіду проведення аварійно-рятувальних робіт на воді та робіт з ліквідації наслідків таких надзвичайних ситуацій. Організовує та здійснює контроль за станом професійної підготовки особового складу аварійно-рятувальних суден до виконання завдань за призначенням. Надає методичну та практичну допомогу аварійно-рятувальним суднам щодо підвищення готовності до дій за призначенням, проведення рятувальних робіт. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності водних об'єктів і територій, які до них прилягають. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані, виявляє тенденції, причини, що виникають. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. Може здійснювати свої функціональні обов'язки за посадою як із координаційного аварійно-рятувального судна, так і з наземного штабу ліквідації надзвичайної ситуації на акваторії.