Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник полігону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах в аварійно-рятувальних формуваннях - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші керівні документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби з питань організації навчально-виховного процесу та функціонування воєнізованих аварійно-рятувальних підрозділів, професійної підготовки рядового і начальницького складу; норми матеріально-технічного забезпечення; тактико-технічні можливості протипожежної техніки та правила їх технічної експлуатації; правила зберігання та списання протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та інших матеріальних цінностей; порядок укладання та оформлення договорів з організаціями з надання платних послуг; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво полігоном. Забезпечує роботу з підготовки полігону для проведення навчально-тренувальних занять (підготовка приладів, вогневої смуги психологічної підготовки, теплодимокамер тощо). Здійснює матеріально-технічне забезпечення занять аварійно-рятувальною технікою, пожежно-технічним оснащенням, засобами зв'язку та імітації. Організовує підготовку методичних документів для проведення практичних занять, інструктажів зі слухачами з питань охорони праці та порядку виконання вправ під час проведення практичних занять. Разом з групою психологічного забезпечення під час тестувань і проведення практичних занять визначає ступінь підготовленості слухачів до дій в екстремальних ситуаціях, контролює рівень їх адаптації до фізичних навантажень в умовах теплового впливу та обмеженої видимості тощо та, виходячи з цього, вносить відповідні пропозиції щодо проведення навчально-тренувальних занять. За необхідністю здійснює керівництво та забезпечує участь підпорядкованих сил, наявних технічних засобів полігону (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації, впроваджує заходи щодо використання існуючих резервів та можливостей. Сприяє виконанню робіт за договорами щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, якщо це не заважає основній діяльності полігону. Організовує навчання і здійснює практичну підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Забезпечує розроблення планів, інструкцій та інших нормативних документів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій. Організовує збирання, оброблення та аналіз відповідної інформації. За результатами аналізів разом з відповідними працівниками виявляє можливості та умови виникнення надзвичайних ситуацій, прогнозує розвиток сценаріїв їх виникнення. Контролює розроблення та дотримання інструкцій з безпеки праці під час проведення практичних занять на об'єктах полігону.