Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 1 року. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, які регламентують функціонування аварійно-рятувальних служб; бурову техніку, технологію буріння і випробування свердловин на нафту і газ; державні будівельні норми у щодо безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій; організацію проведення аварійно-рятувальних робіт; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій); питання застосування страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій; професійні і моральні якості підлеглих; організацію праці і управління, основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво підрозділом. Організовує роботи із запобігання (профілактичних заходів) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, що потребують постійного нагляду та аварійно-рятувального обслуговування. Бере участь в обстеженні об'єктів і територій з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій на відповідність нормам, правилам безпеки, викладеним у чинних на об'єкті нормативних, методичних документах та визначення стану їх протиаварійного захисту. Аналізує стан техногенної безпеки об'єктів та територій, оцінює стан їх протиаварійного захисту, а також готовність підприємства (об'єкта) до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Організовує роботи з посилення (забезпечення) протиаварійного захисту об'єктів і територій. Бере участь у роботах з ліквідації надзвичайних ситуацій, їх наслідків. Організовує виконання робіт на об'єктах за договорами щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечать та не заважають основній діяльності підрозділу. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативних та методичних документів із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності об'єктів і територій. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані, виявляє тенденції, причини, що складаються. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій.