Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - не менше 3 років, на посадах в центральному апараті МНС - не менше 1 року. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; акти законодавства, що стосуються сфери діяльності підрозділу; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність цивільного захисту; порядок підготовки та подання проектів законодавчих та нормативних актів; питання державного управління; основи економіки, фінансів, ринку праці, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, ділову мову; правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю підрозділу. Визначає, формує, планує, координує і здійснює всі види діяльності підрозділу. Визначає напрями розвитку підпорядкованих структур оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на підрозділ завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері (галузі) управління та в межах компетенції підрозділу та закріплених за підрозділом показників. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника підрозділу, формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників. Бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм, що належать до компетенції підрозділу. Визначає політику та стратегію діяльності підрозділу. Контролює процеси реалізації державної політики у сфері оперативного реагування на надзвичайні ситуації, виконання законодавчих і нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів, що належать до його компетенції. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, хід виконання державних програм цивільного захисту, діяльності підпорядкованого підрозділу та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює розгляд працівниками підрозділу звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності підрозділу, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з законодавством, які вносить на розгляд керівництва. Планує, регулює та контролює взаємодію підпорядкованого підрозділу з іншими підрозділами, у тому числі з громадськими об'єднаннями та науковими організаціями, при розв'язанні питань цивільного захисту, що стосуються діяльності підрозділу. За результатами завдань керівництва складає доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованого підрозділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішує інші питання службової діяльності. Здійснює перевірку діяльності підпорядкованих структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій згідно з законодавством у межах наданих повноважень. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації підпорядкованих йому працівників.