Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник штабу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у формуваннях оперативно-рятувальної служби на керівних посадах нижчого рівня - не менше 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони, укази, постанови, інші нормативно-правові документи, що регламентують діяльність аварійно-рятувальної служби; накази, інструкції та інші керівні документи, що визначають реалізацію завдань, поставлених перед службою цивільного захисту; технічні засоби, тактику та організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх профілактики (запобігання); методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій на об'єктах і територіях, що обслуговуються службою; технологію ведення аварійних робіт, застосовувані технічні засоби; ступінь аварійної небезпеки, рівень готовності до рятування людей та ліквідації аварій; досягнення відповідної вітчизняної та зарубіжної науки та техніки; досвід ліквідації особливо складних аварій на підприємствах промисловості та інших галузей; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку служби; методи господарювання; основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці та управління, соціального страхування; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво оперативною, профілактичною, господарською та іншою діяльністю структурних підрозділів оперативно-рятувальної служби. Бере участь у розробленні на підставі наукових прогнозів та соціальних програм перспективних планів роботи служби. Планує дислокацію оперативних підрозділів, організовує їх діяльність і взаємодію у режимі цілодобової готовності до рятування людей та ліквідації аварій. Забезпечує виконання завдань, які випливають із функцій єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Створює необхідні резерви сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах і територіях. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Керує аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій на поверхні землі, води, під землею та в повітрі. Організовує та проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки. Аналізує проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних аварій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Здійснює інспекторські перевірки підрозділів щодо їх підготовки за призначенням. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників особового складу. Проводить аналіз можливостей та умов аварій та готовності об'єктів, що обслуговуються, до виконання аварійно-рятувальних робіт, розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і разом з керівництвом об'єктів, що обслуговуються, забезпечує їх виконання. Сприяє створенню належних соціально-побутових умов працівникам особового складу. Затверджує структурним підрозділам служби плани фінансування, кошторис їх утримання, структуру та штатний розпис. Вирішує питання придбання та реалізації основних фондів. Контролює укладання договорів з підприємствами на обслуговування їх аварійно-рятувальними підрозділами. Доручає у разі необхідності виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим особам командно-керівного складу. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, дає на них відповіді. Забезпечує ведення та подання встановленої документації та звітності.