Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Майстер аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший майстер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Майстер. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, вимоги статутів, наказів, вказівок, інструкцій, що регламентують організацію аварійно-рятувальної служби у підрозділі; основи процесів розвитку і ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій; державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; обов'язки підпорядкованого особового складу; порядок використання та правила технічної експлуатації засобів індивідуального захисту та відповідного інженерно-технічного устатковання; будову ізолюючих апаратів, компресорного обладнання, балонів та терміни і порядок їх обслуговування; принципи роботи в ізолюючому апараті та розрахунок запасу кисню (повітря) і часу роботи в них; порядок спорядження регенеративних патронів, наповнення кисневих (повітряних) балонів; порядок організації та проведення занять з підготовки рятувальників; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; порядок роботи із засобами зв'язку; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво працівниками аварійно-рятувального підрозділу. Забезпечує якісне виконання завдань та готовність рятувальників та техніки до проведення аварійно-рятувальних робіт. Контролює дотримання правил технічної експлуатації спеціального, аварійно-рятувального спорядження та обладнання, використання його технічних можливостей, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива та енергії. Організовує підготовку до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечує розміщення рятувальників та технічних засобів на напрямках роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій, контролює дотримання технології проведення аварійно-рятувальних робіт, оперативно виявляє та ліквідує причини їх порушення. Бере участь у прийманні закінчених аварійно-рятувальних робіт та робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; у розробленні нових та вдосконаленні діючих технологій ліквідації аварій та катастроф. Бере участь у організації атестації робочих місць. Забезпечує ефективне використання устатковання, оргтехніки, оснащення та інструменту. Здійснює формування аварійно-рятувальних підрозділів, доводить завдання підрозділам та окремим працівникам відповідно до затверджених планів та графіків робіт. Забезпечує перевірку спеціального та аварійно-рятувального обладнання та спорядження, здійснює усування несправностей та технічне обслуговування у встановлені терміни. Виконує, у разі необхідності, обов'язки постового контрольно-пропускного пункту. Проводить інструктаж та здійснює контроль щодо дотримання правил з охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устатковання та інструменту. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, оволодіння суміжними професіями, сприяє розвитку наставництва. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів (класів) працівникам підрозділу. Аналізує результати діяльності підрозділу, здійснює заходи щодо її поліпшення. Забезпечує правильне ведення службової документації та оформлення первинних документів з обліку робочого часу та виконаних робіт. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці. Сприяє створенню у колективі обстановки взаємної допомоги та відповідальності за виконання завдань. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників підрозділу та притягнення порушників дисципліни до відповідальності.