Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир взводу аварійно-рятувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, положення, інструкції та статути, що регламентують діяльність аварійно-рятувального взводу; плани ліквідації аварій, порядок проведення вогневих робіт; тактико-технічні можливості та принципи дії аварійно-рятувального оснащення та устатковання, які є на оснащенні; порядок ведення документації за видами оперативної та технічної діяльності взводу; державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, показники небезпеки та стану рівня підготовленості об'єктів, які обслуговуються взводом, готовності до ліквідації аварій, рятування постраждалих людей; положення про аварійно-рятувальну службу; можливі під'їзні шляхи до обслуговуваних небезпечних об'єктів; порядок оплати праці особового складу взводу; речові та інші види постачання; штатну чисельність та укомплектованість взводу; порядок ведення табельного обліку особового складу; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу взводу, розподіляє обов'язки між підрозділами. Здійснює керівництво особовим складом під час несення служби, ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф, рятування людей на аварійних об'єктах і територіях. Забезпечує постійну готовність підлеглих до виїзду на ліквідацію аварій, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Організовує виконання графіків несення служби та спеціальної підготовки особового складу. Забезпечує стан готовності, правильне використання і зберігання аварійно-рятувальної техніки та спорядження. Контролює дотримання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт, підготовку даних про стан протипожежного захисту. Здійснює аналіз та інженерну оцінку готовності до рятування людей, можливість ліквідації аварій оперативним підрозділом. Забезпечує укомплектованість, готовність та розстановку членів допоміжних дільничних аварійно-рятувальних команд відповідно до діючого порядку та регламенту. Бере участь в аналізі та оцінці аварійної ситуації, розробленні заходів, спрямованих на ліквідацію аварії, запобігання аварійним ситуаціям на відповідних об'єктах та територіях. Організовує та проводить спільно з керівництвом підприємств та організацій тактичні ігри-навчання за планами ліквідації аварій, здійснює аналіз їх можливих наслідків. Бере участь у вимірюванні необхідних аеродинамічних параметрів виробок під час ліквідації аварій на шахтах, узагальненні результатів депресійних і газових зйомок, розробленні та втіленні рекомендацій, спрямованих на впровадження ефективних заходів протиаварійного характеру; у роботі комісій з приймання в експлуатацію потенційно небезпечних об'єктів, стаціонарних машин і механізмів. Контролює дотримання підлеглими вимог безпеки праці під час виконання ними робіт. Сприяє навчанню особового складу щодо надання першої медичної допомоги постраждалим під час аварій, створенню в підрозділі обстановки взаємної допомоги та вимогливості при виконанні аварійно-рятувальних робіт.