Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; правила, норми, стандарти, технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, документи, що регулюють діяльність воєнізованих аварійно-рятувальних служб та загонів; техніку, технічні засоби та обладнання, які є на оснащенні загону; способи надання першої медичної допомоги постраждалим; ділові, професійні та моральні якості командирів взводів та відділень, їх заступників, рятувальників; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу загону оперативно-рятувальної служби, розподіляє обов'язки між підлеглими. Здійснює керівництво та організовує виконання заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Забезпечує участь підпорядкованих сил та засобів у межах їх тактико-технічних можливостей у проведенні аварійно-рятувальних робіт та стежить за дотриманням особовим складом вимог безпеки праці під час їх виконання. Організовує розроблення проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів, подає їх на розгляд керівництву. Збирає, обробляє та готує аналітичні матеріали з питань оперативно-рятувальних робіт. Аналізує стан аварійної ситуації, виявляє потенційні види небезпеки, готує висновки, прогнозує виникнення надзвичайних ситуацій та розвиток можливих подій. Бере участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, впровадженні заходів щодо ефективного використання існуючих резервів та можливостей при локалізації надзвичайних ситуацій. Забезпечує надання першої медичної допомоги постраждалим. Бере участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій, аналізує ці причини, у тому числі що виникли внаслідок невиконання заходів щодо запобігання таким ситуаціям. Організовує виконання робіт за договорами з надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам з питань оперативно-рятувальних робіт, якщо це не суперечить основній діяльності загону. Вживає необхідних заходів щодо матеріального забезпечення та технічного оснащення загону у відповідності з напрямами його діяльності. Забезпечує проведення технічного обслуговування та ремонту закріпленого за загоном устатковання та оснащення. Контролює дотримання правил технічної експлуатації та зберігання техніки. Організовує та здійснює підготовку особового складу загону до дій за призначенням, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації. Сприяє своєчасному та якісному виконанню підлеглими функціональних обов'язків.

Спеціалізація
Командир спеціалізованого аварійно-рятувального загону: здійснює комплекс заходів щодо проведення підпорядкованими силами і засобами спеціалізованих аварійно-рятувальних робіт; готує вихідні дані, розрахунки та обґрунтування до планів ліквідації надзвичайних ситуацій та відповідно організовує їх ліквідацію. Командир загону спеціалізованої протифонтанної служби: здійснює комплекс заходів щодо проведення підпорядкованими силами і засобами аварійно-рятувальних робіт на об'єктах нафтогазового комплексу; готує вихідні дані, розрахунки та обгрунтування до планів ліквідації (реагування) газонафтоводовиявлень, викидів та відкритих фонтанів; бере участь у роботі комісій із розслідування причин виникнення відкритих нафтових та газових фонтанів. Командир транспортного загону: здійснює комплекс заходів, спрямованих на підтримання технічних засобів у готовності до використання за призначенням; організує роботу з обліку наявності та руху техніки, обладнання, складання та оформлення технічної та звітної документації; здійснює транспортні роботи з евакуації із небезпечної зони людей та матеріальних цінностей; організовує доставку до зони надзвичайної ситуації необхідних спеціалізованих вантажів, засобів рятування та захисту.