Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир загону аварійно-рятувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аварійно-рятувальних служб; накази, інструкції, статути, нормативні та інші керівні документи; технологічні схеми ведення будівельних та інших капітальних робіт; будівельні норми і правила; норми проектування; перспективи розвитку галузей економіки; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; характеристики потенційно небезпечних об'єктів; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу загону, розподіляє обов'язки між підлеглими. Здійснює керівництво особовим складом загону під час проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації наслідків аварій на закріплених об'єктах і територіях. Забезпечує укомплектованість загону кадрами, їх розстановку у відповідності з професійною підготовкою та кваліфікацією. Підтримує режим цілодобової готовності загону до виїзду за сигналом про надзвичайну ситуацію та ефективну взаємодію його підрозділів. Бере участь в обстеженні та оцінці аварійної ситуації, підготовці та виконанні заходів щодо її ліквідації, розробленні та погодженні планів ліквідації аварій. Організовує виконання аварійно-рятувальних робіт відповідно до оперативних планів, стежить за дотриманням особовим складом вимог безпеки праці під час виконання робіт, здійснює коригування тактики та технології їх проведення у разі зміни ситуації. Надає необхідну допомогу іншим аварійно-рятувальним загонам відповідно до диспозиції. Організовує роботу реанімаційно-протишокових груп, газоаналітичних лабораторій, служби депресійних і газових зйомок та інших служб, які входять до складу аварійно-рятувального загону. Забезпечує розроблення і виконання виробничо-профілактичних заходів щодо зниження аварійної небезпеки на обслуговуваних об'єктах і поліпшення підготовленості до ліквідації аварій. Здійснює необхідне матеріально-технічне забезпечення загону. Забезпечує належний рівень технічного оснащення загону, його справність та постійну готовність, контролює дотримання правил технічної експлуатації та зберігання. Організовує та контролює проведення технічного обслуговування та ремонту засобів технічного оснащення. Здійснює аналіз виконаних аварійно-рятувальних робіт з командним та рядовим складом, проведення тактичних навчань на закріплених об'єктах і територіях. Забезпечує регулярні тренування з використанням аварійно-рятувальних засобів та спеціального оснащення. Здійснює банківські операції за договорами, укладеними з підприємствами, організаціями та територіями, які обслуговуються підрозділом. Контролює стан складання планів фінансування на утримання загону. Забезпечує підготовку звітності за встановленим порядком та термінами.