Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Майстер аварійно-рятувального загону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший майстер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Майстер. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти України з питань цивільного захисту; вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших керівних документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах; правила з охорони праці під час проходження і несення служби; тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, інженерно-технічного устатковання, якими оснащено загін; правила застосування засобів зв'язку; державні будівельні норми щодо безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння; засоби та умови протипожежного водопостачання; порядок дій за сигналом про надзвичайну ситуацію, порядок та засоби надання першої медичної допомоги; відомості про профілактичну роботу та її завдання; технічні характеристики потенційно небезпечних об'єктів та матеріалів; особливості перевірки протипожежного стану житлових будинків та інших об'єктів; технічні характеристики та правила роботи в апаратах захисту органів дихання; обов'язки та умови взаємозамінності майстрів та рятувальників, які входять до складу відділення, під час роботи на основних, спеціальних та допоміжних автомобілях.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво працівниками аварійно-рятувального загону. Забезпечує виконання індивідуальних та групових завдань, поставлених перед загоном, шляхом використання основних, спеціальних та допоміжних технічних засобів при ліквідації аварій та катастроф, рятуванні людей та матеріальних цінностей. Контролює дотримання встановлених правил допуску громадян до приміщень загону, приймає від них повідомлення щодо надзвичайних ситуацій. Здійснює візуальний огляд на підконтрольній території, доповідає керівництву у разі виявлення надзвичайних подій. Забезпечує правильне використання апаратів захисту органів дихання під час виконання робіт, виконує завдання за допомогою розвідувального спорядження і приладів. Виявляє людей, які перебувають у небезпеці, ознаки вогню та диму у приміщеннях та пустотах конструкцій будівлі та доповідає про це керівнику, який очолює розвідку. Забезпечує подавання вогнегасних речовин безпосередньо до осередків пожежі, розбирає конструкції будівлі із застосуванням спеціального інструменту та устатковання, забезпечуючи найменше їх пошкодження. Залишає об'єкт у випадках, передбачених відповідними правилами (інструкціями). Здійснює швидку та безпечну евакуацію людей з осередків і зони небезпеки. Забезпечує надання першої медичної допомоги потерпілим. Здійснює контрольний огляд території після ліквідації пожежі чи катастрофи і в разі виявлення нових осередків повідомляє керівництво та розпочинає їх ліквідацію. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації пожежних рятувальних пристроїв та інших технічних засобів, що використовуються у роботі, її справність та зберігання. Контролює стан та обслуговування протипожежної техніки. Бере участь у тактичних заняттях та навчаннях. У разі відсутності командира відділення виконує його обов'язки. Визначає зони дії та маршрути виїздів загону, розташування особливо важливих небезпечних об'єктів, джерела протипожежного водопостачання.