Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Командир загону гірського пошуково-рятувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аварійно-рятувальних служб; накази, інструкції, статути, інші нормативні документи; технології та методи рятування у гірських умовах, правила експлуатації технічних засобів рятування та засобів зв'язку, правила надання долікарської допомоги; основи трудового законодавства; правила і норми з охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу загону, розподіляє обов'язки між підлеглими. Здійснює оперативне керівництво особовим складом загону під час проведення пошукових (аварійно-рятувальних) робіт і ліквідації наслідків стихійних лих та аварій в зоні відповідальності. Забезпечує укомплектованість загону кадрами, їх розстановку у відповідності з професійною підготовкою та кваліфікацією. Підтримує режим готовності загону до виїзду при надзвичайних ситуаціях, забезпечує ефективну взаємодію загону, а в разі необхідності, з іншими загонами та службами. Організовує виконання пошукових (аварійно-рятувальних) робіт, контролює дотримання особовим складом правил безпеки праці під час виконання робіт, здійснює коригування порядку та тактики їх проведення у разі зміни ситуації. Забезпечує організацію та виконання профілактичних робіт із запобігання виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку людей, активної туристичної діяльності в гірських, лісових та спелеологічних районах в зоні відповідальності. Здійснює необхідне матеріально-технічне забезпечення загону. Забезпечує належний рівень технічного оснащення та спеціального спорядження загону, його справність, контролює дотримання правил експлуатації та зберігання. Організовує та контролює проведення технічного обслуговування та ремонту засобів технічного оснащення. Здійснює аналіз виконання пошукових (аварійно-рятувальних) робіт з особовим складом, проведення тактичних навчань. Забезпечує регулярні тренування з використання спеціального спорядження на різному рельєфі. Контролює стан складання планів фінансування на утримання загону. Забезпечує підготовку звітності за встановленим порядком та термінами.