Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Майстер виробничого навчання курсів цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший майстер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Стаж педагогічної роботи - не менше 3 років. Майстер. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 3 років. Спеціальна навчально-курсова підготовка.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту, професійно-технічної освіти; нормативно-методичні та керівні документи МНС та МОН України з планування заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, проведення функціонального навчання фахівців органів управління і сил цивільного захисту, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях та навчально-виробничого процесу з професійно-технічного навчання робітничих кадрів; навчальні програми з виробничого навчання та теоретичної підготовки, керівництва з проведення на підприємствах, в установах та організаціях об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту; тактико-технічні характеристики приладів, спеціального обладнання і спорядження, яким оснащуються невоєнізовані формування, правила його технічної експлуатації та застосування при проведенні аварійно-рятувальних робіт; трудове законодавство, основи педагогіки, психології, методики професійного навчання, правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить протягом навчального року уроки виробничого навчання на курсах, на виробництві чи в сфері послуг, практику з підготовки і проведення комплексних, штабних та тактико-спеціальних об'єктових навчань і тренувань з цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, а також залучається до викладання курсу теоретичної підготовки. Забезпечує виконання навчального плану та навчальних програм, дотримання норм і правил безпечного ведення робіт тими, хто навчається. Підготовлює навчальну техніку, обладнання, інструмент, прилади, засоби індивідуального захисту, матеріали до занять, перевіряє його стан і комплектність після закінчення робіт, у разі необхідності організовує його технічне обслуговування та ремонт, удосконалює навчально-матеріальну базу курсів. Обирає ефективні форми і методи навчання, творчо використовує кращий педагогічний досвід. Надає консультаційно-методичну допомогу керівництву підприємств, установ та організацій у проведенні занять з працівниками за спеціальними програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, а також керівництву професійно-технічних, середніх навчальних закладів, дитячих таборів оздоровлення і відпочинку в організації змагань, вікторин, інших практичних заходів з популяризації основ безпеки життєдіяльності та набуття навичок із самозахисту і рятувальної справи. Бере участь в просвітницько-інформаційній роботі та пропаганді знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.