Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з радіаційної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Інженер з радіаційної безпеки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера з радіаційної безпеки II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної безпеки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера з радіаційної безпеки - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти України, що регулюють радіаційну безпеку в країні; основи ядерної фізики, радіохімії, теорії взаємодії радіоактивних випромінювань з речовинами; фізичні основи спектрометрії радіоактивних випромінювань за допомогою детекторів, процеси та параметри технологічних режимів; властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації; способи складання схем та вузлів радіометричної апаратури для виконання необхідних досліджень; способи приготування робочих еталонних джерел; способи відбору, приготування і вимірювань проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за дотриманням на підконтрольних об'єктах чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень та інструкцій у сфері радіаційної безпеки. Забезпечує дотримання методів радіаційного контролю на пункті захоронення радіоактивних відходів, станції дезактивації спецодягу та в радіологічній лабораторії. Бере участь в експериментальних роботах з удосконалення методів захоронення радіоактивних відходів, дезактивації спецодягу, розрядження відпрацьованих джерел іонізуючих випромінювань, перетарювання радіоактивних речовин та охорони навколишнього середовища. Утримує в належному стані і забезпечує безпечну експлуатацію приладів, устатковання, інструментів, пристроїв для ведення радіаційного спостереження. Бере участь у розробленні інструкцій з радіаційної безпеки, рекомендацій щодо прийняття рішень про впровадження заходів захисту населення та довкілля, погоджує технічну документацію на радіаційно-небезпечні об'єкти. Проводить необхідні спектрометричні та фізико-хімічні виміри та розрахунки проб виробничого та навколишнього середовища. Виконує статистичну обробку результатів дозиметричних і радіологічних вимірювань. Проводить радіаційний контроль та оцінює радіаційну обстановку, веде облікову документацію виконаних робіт, бере участь у складанні звітів з дозиметричного і радіологічного контролю. Здійснює збирання, узагальнення і збереження інформації про стан радіаційної обстановки для прийняття рішень про реагування на негативні зміни стану довкілля та захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними речовинами. Бере участь у складанні необхідної документації на перевезення та захоронення радіоактивних відходів. Забезпечує виконання протирадіаційних та протипожежних заходів. Інженер з радіаційної безпеки належить до персоналу категорії "А" осіб, що опромінюються, працюючи в зоні дії іонізуючого випромінювання.