Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; техніку та обладнання, які використовуються під час аварійно-рятувальних робіт; види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій; організацію проведення аварійно-рятувальних робіт за відповідними напрямками; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій); основи трудового законодавства; правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботи із запобігання (профілактики) виникненню та з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, що потребують аварійно-рятувального обслуговування, та комісій з розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує виконання робіт за договорами на платній основі на об'єктах щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, що не суперечать та не заважають основній діяльності служби. Готує проекти планів, наказів, інструкцій, нормативно-методичних документів із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності об'єктів і територій. Організовує підтримання у готовності особового складу, аварійно-рятувальної техніки та обладнання до дій за призначенням та забезпечує їх реагування за сигналом про надзвичайну ситуацію. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані, виявляє тенденції, що складаються. Прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує проведення занять з особовим складом із спеціальних видів підготовки. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо охорони праці. Налагоджує взаємовідносини у колективі та підтримує високий морально-психологічний стан особового складу.