Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з профілактичних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з профілактичних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з профілактичних робіт I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з профілактичних робіт II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з профілактичних робіт. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби; вимоги статутів, інших документів, що регламентують діяльність органів та підрозділів цивільного захисту; техніку та обладнання, які використовуються під час пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт; види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначен.; вимоги чинних правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій; організацію проведення пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, аварій та інш.); характеристики пожежонебезпечних матеріалів, спорядження та інженерно-технічного устатковання, якими оснащено оперативно-рятувальні підрозділи; технологію ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з їх характеристиками та класифікаціями; правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, вимоги до установок пожежогасіння; засобів протипожежного водопостачання; засобів пожежної автоматики; основи трудового законодавства; правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій, принципів менеджменту ризику. Бере участь у роботі комісій з розслідування джерел і умов виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує і здійснює підготовку особового складу до дій за призначенням. Відповідає за розроблення документів служби та оперативних документів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, планування навчального процесу у оперативно-рятувальному підрозділі. Забезпечує реагування особового складу за сигналами про надзвичайну ситуацію. Організовує проведення занять з особовим складом із спеціальних видів підготовки. Забезпечує виконання вимог законодавства щодо охорони праці в оперативно-рятувальних підрозділах. Здійснює оцінку небезпечності речовин, матеріалів, технологічних процесів, будівель та споруд. Здійснює нагляд за проектуванням будівель, споруд незалежно від виду діяльності та підпорядкованості. Контролює працездатність технічних засобів забезпечення протипожежного та техногенного захисту, пожежної автоматики та виконання інших вимог техногенної безпеки в житлових будинках. На високому рівні організовує роботу з громадськістю щодо пропаганди знань з питань цивільного захисту. Налагоджує взаємовідносини у колективі і підтримує високий морально-психологічний стан особового складу. Здійснює перевірку та доводить до виконавців правила з пожежної безпеки.