Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з техногенно-екологічної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з техногенно-екологічної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з техногенно-екологічної безпеки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з техногенно-екологічної безпеки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з техногенно-екологічної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі, нормативно-правові акти з питань техногенної та екологічної безпеки, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органу державного нагляду у сфері екологічної безпеки; правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту; види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; характеристики спеціального спорядження та інженерно-технічного устатковання, якими оснащено оперативно-рятувальні підрозділи; технологію ліквідації аварій згідно з їх характеристиками; вимоги до установок сигналізації; правила та норми з охорони праці, екологічної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та виконує заходи, спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру. Забезпечує виконання громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, іноземними юридичними та фізичними особами вимог щодо здійснення передбачених законодавством заходів у сфері цивільного захисту. Контролює додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності вимог державних стандартів, норм, правил у сфері цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів. Аналізує небезпеки підприємств (об'єктів). У межах своїх повноважень контролює розроблення та впровадження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві (об'єкті). На підставі аналізу сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків бере участь у оцінці достатності існуючих заходів на підприємстві (об'єкті), які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій. Вживає заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників підприємств, установ та організацій, громадян, винних у порушенні правил техногенної та екологічної безпеки, а також у разі невиконання розпоряджень (приписів), постанов органів державного нагляду за станом техногенної та екологічної безпеки, використання засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, створених матеріальних (об'єктових) резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру не за призначенням. Припиняє або забороняє роботу підприємств та окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск та реалізацію екологічно небезпечної продукції, неякісних систем і засобів захисту людей. Проводить експертизу та перевірку проектної та іншої документації, стан потенційно небезпечних об'єктів, відповідність їх нормативним положенням з екологічної та техногенної безпеки. Дає дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передавання у виробництво нових зразків екологічно безпечної продукції.