Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії устаткування потокової лінії землепідготовчого відділення і складу формувальних та шихтових матеріалів; технологічний процес виготовлення стрижнів розтруба та приготування стрижневих і формувальних матеріалів; властивості формувальних матеріалів та їх призначення; методи аналізу та випробувань шихтових і формувальних матеріалів і норми їх витрат.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде роботи з подавання шихтових, формувальних та стрижневих матеріалів, навантаження та вивантаження шихтових та формувальних матеріалів, бере участь в приготуванні формувальних сумішей. Контролює подавання вагонів з шихтовими, формувальними та стрижневими матеріалами у відділення цеху. Забезпечує установлену технологію приготування стрижневих сумішей та якість виготовлення стрижнів розтруба. Організує складування та подавання стрижнів розтруба на каруселі та відцентрові машини. Здійснює контроль норм витрат шихтових та формувальних матеріалів, наявність матеріалів на складі. Бере участь в ремонті та налагодженні устаткування дільниці, що обслуговується, і веде облік його роботи.