Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир трубоволочильного відділення 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у відділенні за професією робітника 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес підготовки та волочіння труб; марки сталі, їх властивості та сортамент труб; маршрути виготовлення труб залежно від марок сталі та розмірів; технічні умови та допуски на протяжку труб; будову, принцип роботи волочильних станів та допоміжного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує роботи та веде технологічний процес волочіння труб на волочильних станах. Забезпечує своєчасне подавання та розподіл трубної заготовки між волочильними станами залежно від розмірів труб та їх призначення. Контролює правильність ведення процесу волочіння та якість труб, що випускаються відділенням. Забезпечує волочильні стани технологічним інструментом. Бере участь в ремонтах та настроюванні волочильних станів. Веде облік роботи волочильного відділення.