Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Волочильник труб 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією волочильника труб 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію калібрування труб; будову волочильних верстатів різних типів; принцип формування головки труби в лінії стана; технічні умови та допуски на волочіння різних профілів труб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес волочіння труб на станах з тяговим зусиллям понад 7 тс. Веде процес волочіння труб особливо високої точності під керівництвом волочильника вищої кваліфікації. Формує головку труби в лінії стана. Розподіляє труби поміж станами залежно від розмірів труб та їх призначення. Забезпечує стани, що обслуговуються, заготовками. Перевіряє та готує технологічний інструмент. Забезпечує інструментом трубоволочильні стани. Налагоджує стан на заданий розмір. Відбирає зразки і контролює якість волочіння труб. Виконує поточний ремонт стана.