Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Моторист автоматизованого подавання палива III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, що обслуговується; схему паливоподавання; принцип роботи автоматики, блоківок і сигналізації; призначення і місця установлення засобів вимірювань і сигналізації; види й марки палива; елементарні знання з електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує устаткуванням зі щита керування паливоподавання. Спостерігає за роботою устаткування, що обслуговується, забезпечує безперебійний та економічний режим подавання палива. Ліквідує аварійні ситуації. Здійснює догляд за устаткуванням. Призначає чергових за працюючим устаткуванням під час аварійних ремонтів резервного устаткування.

Спеціалізація
У разі керування устаткуванням зі щита керування паливоподавання продуктивністю до 100 т/год.