Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип дії, кінематичні та електричні схеми устаткування, яке використовує в роботі; будову, принцип дії та призначення апаратури, яку складає; способи перевірки на точність різних моделей, механізмів, приладів, станцій та апаратури; передові методи механічного та слюсарного оброблення особливо складних та відповідальних деталей, складання приладів та пристроїв; способи механічного регулювання особливо складних механізмів, приладів; способи визначення послідовності та оброблення, які пов'язані з виконанням особливо складних та відповідальних робіт; будову, принцип дії, призначення особливо складних та високочастотних контрольно-вимірювальних інструментів та приладів, правила користування ними; технологічні властивості різних матеріалів та сплавів, які використовує в роботі; основи електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає з механічним регулюванням особливо складні вузли, прилади, пристрої радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку, які складаються із декількох складових одиниць, механізмів, що знаходяться у взаємодії з загальною кінематичною та електричною схемою з підганянням та доведенням деталей у межах 7-го квалітету (2-го класу точності), складає пристрої за складними кінематичними схемами з ексцентрированими механізмами, електромагнітами. Складає з механічним регулюванням, доведенням та підганянням дослідні та експериментальні взірці апаратури. Складає, обкатує та регулює особливо складні зчеплення з конічними, циліндричними та черв'ячними зубчастими колесами. Виконує необхідні розрахунки, які пов'язані зі слюсарно-складальними роботами по складанню радіоелектронної апаратури та приладів.

Приклади робіт
Автотрансформатори - повне складання з регулюванням контактного тиску, осьового люфта. Апаратура реєструюча та букводрукувальна - складання, відлагодження, регулювання. Апаратура телеграфна (особливо складна) - повне складання. Барабани та головки магнітні - складання. Блоки особливо складні, які вміщують вакуумні вузли - складання в умовах малосерійного виробництва. Блоки хвилеводів особливо складні - складання, перевірка за механічними параметрами із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів. Датчики точні кутові - повне складання з підганянням деталей та вузлів, перевірка опору ізоляції. Звукопроводи кварцові - дослідне встановлення базисних розмірів при складанні, механічне регулювання. Камери телевізійні для кольорового та чорно-білого зображення - складання. Лінії затримки - шабрування базових поверхонь, герметизація з наступною перевіркою на герметичність у масляній ванні та перевіркою решти тиску. Механізми відрахування, перемикачі кодові, резонатори складання, регулювання. Осердя - склеювання та доведення під мікроскопом. Підсилювачі (багатокаскадні) високої та низької частоти складання, настроювання, підганяння, регулювання та креслення амплітудних частотних характеристик. Пульти керування (особливо складні) - складання з установленням панелей керування та регулюванням вузлів. Пульти, блоки, стояки спеціального призначення особливої складності конструкції - складання. Радіоапаратура спеціальна - складання дослідних взірців з підганянням деталей, регулюванням та випробуванням. Редуктори нахилу (азимутні) - складання та перевірка за механічними параметрами. Реле телефонні багатопружинні, малогабаритні складання дослідних взірців. Реле часу з механічними та електричними перемикачами - складання та регулювання. Спецапаратура - механічне складання клавіатури з установленням зазорів, які регулює, в умовах малосерійного виробництва. Стояки апаратури дальнього зв'язку будь-якої складності - складання. Установка для проведення кліматичних випробувань - складання. Шафи спецвиробів та апаратури ЕОМ великогабаритні особливо складні - складання з виставлянням за калібрами блоків, контактних рознімань та напрямних; установлення дверей, панелей керування.