Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5 розряду - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики, кінематичні і гідравлічні схеми основного і допоміжного устаткування, що ремонтується; методи ремонту, складання, демонтажу і монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування; допустимі навантаження на вузли, деталі і механізми устаткування і профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням, корозійному спрацюванню і аваріям; основні технічні показники нормальної роботи котельного агрегату, види основних його пошкоджень; схеми головних паропроводів, трубопроводів живильних, дренажних, мазуту і газу; терміни огляду котлів, пароперегрівачів, економайзерів, трубопроводів, посудин, що працюють під тиском, підіймачів, кранів; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів; порядок і організацію робіт бригади з ремонту котлів; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, налагодження і випробовування особливо складних вузлів і механізмів котельних агрегатів з використанням особливо складних пристроїв і засобів механізації, точного інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань такелажних і транспортних засобів. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень. Виконує ремонт і налагодження арматури різних систем і параметрів. Перевіряє котел на парову щільність і регулює запобіжні клапани, випробовує котлоагрегат під навантаженням, поновлює ущільнюючі поверхні парових і водяних засувок високого тиску, великих розмірів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і готує відремонтовані вузли і механізми котлоагрегату до випробовування, бере участь в їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням. Організовує роботу з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

Приклади робіт
Барабани котлів - перевірка сепараційного пристрою, перевірка положення барабана відносно горизонтальної осі і кріплення. Вантажопідйомні машини - регулювання гальмового механізму, статичні і динамічні випробовування. Мостові; козлові; Г-подібні та інші крани з рейковими коліями, кран-балки - статичні і динамічні випробовування, налагодження механізмів пересування і піднімання. Вали димососів - реставрація із заміною підшипника. Вкладиші підшипників - перевірка прилягання шарової поверхні до опорної подушки. Екрани топкові, пучки котельних труб, золовий захист - огляд, перевірка на пилове й золове спрацювання. Змійовики й ширми пароперегрівачів - вирізання дефектних, видалення з топки, установлення нових. Клапани запобіжні - регулювання. Компресори ротаційні - ревізія, ремонт деталей. Колеса робочі млинових вентиляторів, ротори - статичне і динамічне балансування. Млини шарові - вивірення барабанів. Насоси пилоперекачувальні - ревізія. Підшипники - перевірка і ремонт. Секції теплообмінників - гідравлічне випробовування. Стики зварні на основних трубопроводах і устаткуванні - огляд в період гідравлічного випробовування. Шестерні приводів млинів - заміна і центрування.