Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор спецводоочищення VII група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора спецводоочищення VI групи кваліфікації - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: будову устаткування, що обслуговується, його конструктивні особливості, технологічні схеми, правила обслуговування, умови експлуатації та режим роботи устаткування систем спецводоочищення, основних і допоміжних контурів (контуру місцевої примусової циркуляції, басейну витримки, контуру систем управління захистами), випарювальної установки, очищення вод розпушування та організованих протікань, бакового господарства, сховища рідких радіоактивних відходів, їх технологічні схеми; розташування устаткування, трубопроводів і арматури; принцип очищення теплоносія і забруднених вод; вимоги до якості теплоносія, основного й допоміжного контурів, дистиляту і вод баків після очищення; призначення засобів вимірювання, технологічних захистів, сигналізації та автоматичних регулювальників; склад дезактивуючих розчинів, способи дезактивації приміщень і устаткування, трубопроводів, інструменту; склад регенераційних розчинів і види регенерацій іонообмінних смол; організацію проведення обходів з метою контролю за станом устаткування і приміщень; склад домішок вод, що очищаються, якість дистиляту після очищення; методики розрахунків концентрацій і об'ємів реагентів, що вводяться; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів, сигналізації та автоматики систем спецводоочищення; технологічні карти.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес спецводоочищення та спеціального газоочищення на атомній електростанції з енергоблоком одиничною потужністю 1000 тис кВт. Забезпечує безпечну, надійну та економічну експлуатацію устаткування, установок спецводоочищення на закріпленій за ним дільниці відповідно до вимог охорони праці, пожежної, радіаційної та ядерної безпеки, посадовими і виробничими інструкціями. Веде технологічний процес спецводоочищення з місцевого щита керування зі свого робочого місця. Забезпечує підготовку до роботи усього технологічного устаткування спецводоочищення, сховища рідких радіоактивних відходів та конденсатоочищення. Обслуговує устаткування з очищення вод основних та допоміжних контурів (контуру місцевої примусової циркуляції, басейнів витримки, систем керування за щитом). Обслуговує устаткування з перероблення трапних вод на випарювальній установці, вод розпушування. Виконує розрахунки за обсягами переробленої води на установках спецводоочищення, заповнює оперативну документацію. Проводить дезактивацію і пасивацію основних та допоміжних контурів та устаткування. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій. Перевіряє дію технологічних захистів, блокування, сигналізації, випробовування резервного устаткування, веде технологічний процес спецводоочищення відповідно до вимог охорони праці, пожежної, радіаційної та ядерної безпеки, посадових і виробничих інструкцій. Контролює повноту та правильність виконання операцій операторами V і VI груп.