Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Голова ради", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують основні напрями розвитку відповідної галузі науки, техніки; профіль і спеціалізацію підприємства (установи); перспективи розвитку підприємства; методи проведення наукових досліджень, експериментальних робіт; систему інформаційного забезпечення підприємства (установи); досягнення вітчизняної й світової науки і практики у відповідній галузі виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою науково-технічної ради, яка є колегіальним дорадчим органом управління науково-технічною діяльністю підприємства (установи). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх членів науково-технічної ради, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення технологічних процесів та режимів виробництва. Забезпечує вирішення науково-технічною радою питань з визначення перспективних напрямів науково-технічної діяльності, здійснення науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, розгляду та затвердження поточних планів наукових досліджень, затвердження тем дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів), затвердження результатів атестації наукових працівників. Узагальнює матеріали з результатів діяльності науково-технічної ради, організовує оформлення протоколів засідань, стежить за виконанням рішень науково-технічної ради.