Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Голова ради директорів біржі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність сертифіката фахівця з питань організації торгівлі на фондовому ринку. Стаж роботи на керівних посадах у відповідній сфері діяльності - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що відносяться до професійної сфери діяльності; документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами; документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи; основи професійної етики та соціальної психології; основи організації праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила та норми охорони праці; основи економіки, менеджменту, маркетингу, трудове та цивільне законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює виконання планів та завдань, розроблених загальними зборами, Радою директорів біржі, правлінням біржі щодо удосконалення біржової торгівлі, розвитку біржі. Контролює організацію та проведення біржових операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Проводить аналіз економічної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків капіталу, на основі якого визначає перспективи розвитку ринку цінних паперів; економічного стану емітентів та залучення їх цінних паперів у лістинг біржі; удосконалення біржових торгових та інформаційних комп'ютерних систем, підвищення якості послуг, які надаються біржею. Готує інформацію для керівництва біржі про стан ринку цінних паперів, співробітництво з державними органами, фінансовими установами України, міжнародними структурами фондового ринку у питаннях розвитку національного ринку цінних паперів, його інтеграції у світові фондові ринки. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів фондової біржі. Подає пропозиції щодо внесення питань до порядку денного засідань правління біржі. Інформує громадськість про діяльність фондової біржі через засоби масової інформації. Контролює виконання плану роботи біржі, затверджених програм, постанов Радою директорів біржі і правління, наказів Голови правління біржі. Координує роботу директорів департаментів та контролює виконання ними своїх функціональних обов'язків; подає Голові правління біржі пропозиції щодо призначення або звільнення з посади директорів департаментів.