Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Садчик у печі та на тунельні вагони 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією садчика у печі та на тунельні вагони 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації періодичних, кільцевих, газокамерних печей; правила, технологічні схеми садки виробів складної форми та брикету; сортамент виробів і матеріалів; габарити вагонів і тунелю печі; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Саджає шамотні, динасові, магнезіальні, доломитові вироби, високоглиноземисті трубки та вироби на вагони тунельної печі згідно з технологічною схемою садки. Саджає кускову глину, брикет, вироби з високовогнетривких окислів. Саджає динасові та графітомісткі вироби в газокамерні та періодичні печі, шамотні вироби - в періодичні, кільцеві та газо-камерні печі під керівництвом садчика вищої кваліфікації. Готує для садки камери періодичних, кільцевих, газокамерних печей, вагони тунельної печі. Підвозить або підносить матеріали та вироби, саджає їх у порядку, який забезпечує рівномірний випал, з найкращим використанням об'єму камер.