Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Слюсар системи випарного охолодження 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу в доменних, мартенівських та прокатних цехах; принцип роботи доменних, мартенівських та нагрівальних печей; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації системи випарного охолодження і зв'язаного з нею механічного устаткування, котельних агрегатів; фізичні параметри установок; властивості перегрітої води та пари; будову, характеристику, методи розбирання, збирання та налагодження живильних приладів, замкової арматури та насосів; будову газозахисного апарату та методи користування ним.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Утримує в робочому стані установки випарного охолодження печей у доменних, мартенівських та прокатних цехах. Обслуговує установки випарного охолодження методичних нагрівальних печей з товкачами продуктивністю до 260 т за годину, нагрівальних печей з крокуючими балками продуктивністю до 350 т за годину. Обслуговує установки випарного охолодження методичних нагрівальних печей з товкачами продуктивністю 260 т за годину та більше, нагрівальних печей з крокуючими балками продуктивністю 350 т за годину та більше, доменних печей об'ємом до 2000 куб.м, мартенівських печей ємкістю до 500 т під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Обслуговує барабани-сепаратори системи: стежить за рівнем води по водомірних колонках, за роботою запобіжних клапанів, регуляторів живлення, тиском пари та видачею її в паровий колектор, за вентиляцією і опаленням галерей. Здійснює контроль за тиском живильної води в водопроводах, за роботою конденсаторів для відбирання проб котлової води і пари та замковою арматурою, за роботою схем сигналізації - аварійних рівнів води, пониженням тиску та циркуляційними витратами системи. Стежить за перепадом температур вхідної та вихідної води. Переключає установки з випарного на водяне охолодження та навпаки. Проводить періодичне продування і регулювання постійної продувки барабанів-сепараторів, водомірних колонок, запобіжних клапанів, манометрів. Відбирає проби для аналізу води та пари. Перевіряє циркуляційні насоси і параметри їх роботи. Забезпечує максимальне використання пари установок без викиду його в атмосферу. Перевіряє стан частин устаткування нагрівальних печей, що охолоджуються: подових труб, конфузорів інжекційних пальників, рам оглядових вікон, балок торців видачі та завантаження, відбійників тощо. Включає зовнішнє охолодження кожуха печі, розпару, заплечиків та горна у разі підвищенні температури кожуха печі вище установленої. Веде журнал реєстрації температури. Проводить поточний ремонт устаткування установки.