Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Нагрівальник металу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією нагрівальника металу 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес нагрівання металу та труб; будову та правила технічної експлуатації нагрівального пристрою та іншого допоміжного устаткування, що обслуговується; процес утворення окалини та шляхи зменшення окалиноутворення; види браку, що спричинені неправильним нагріванням; основи газопічної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нагрівання заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для безперервних штрипсових, дрібносортних і дротових станів, сортопрокатних і листопрокатних станів з сортаментом до 20 марок сталі; фасонних профілів в методичних печах, які мають до п'яти зон нагрівання; металу в секційних печах; зливків на двох неавтоматизованих групах нагрівальних колодязів при продуктивності до 500 т за годину; високочастотного нагрівання зливків, заготовок і труб; в'юноподібної стружки в кільцевих печах. Веде під керівництвом нагрівальника вищої кваліфікації процес нагрівання зливків в нагрівальних колодязях блюмінгів та слябінгів з продуктивністю до 200 т за годину; зливків в камерних печах з висувним подом для товстолистових станів; зливків та заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для обтискних і заготовочних станів; заготовок для безперервних штрипсових дрібносортних і дротових станів, сортопрокатних і листопрокатних станів з сортаментом 20 і більше марок сталі і для багатониткових дротових станів; заготовок і слябів в методичних печах з трьома і більше зонами нагрівання для рейко-балочних безперервних і послідовного типу великосортних та середньосортних станів, універсальних, безперервних листових і груболистових станів; якісної сталі (зливків, заготовок, слябів, сутунки тощо) і заготовок для колес і бандажів в методичних і камерних печах; фасонних профілів в методичних печах з п'яти і більше зонами нагрівання; заготовок в кільцевих печах; зливків і заготовок в методичних і камерних печах трубопрокатних станів та в індукційних печах трубопрофільних пресів; штрипсів пічного зварювання труб. Стежить за температурою і якістю нагрівання в печах, теплотворністю палива, що застосовується, тиском газу і за температурою газів, що відходять. Приймає метал та установлює порядок посадки і видачі металу по печах. Керує механізмами обертання печі, завантаження та вивантаження в'юноподібної стружки, подавання її в прес. Забезпечує безперервний спуск рідкого шлаку, якісне очищення подини під час роботи з сухим шлаком, збереження та безперервну роботу механізмів нагрівальних пристроїв, апаратури і автоматичного керування тепловим режимом, контрольно-вимірювальних приладів, системи охолодження і вогнетривкої кладки печей, наявність установленого запасу справного інструменту та заправних матеріалів. Бере участь у прийомці печей після ремонту. Веде журнал стану роботи печей і їх устаткування, облік посадки та видачі металу.