Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Нагрівальник металу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією нагрівальника металу 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес нагрівання металу і труб; будову і правила технічної експлуатації нагрівального пристрою та іншого допоміжного устаткування, що обслуговується; правила налагодження і регулювання устаткування, що обслуговується; графіки прокатки металу; причини утворення шлаку і методи його вилучення; особливості нагрівання сталі різних марок; температурний режим кожної із зон печей; види, властивості і калорійність палива, що застосовується для нагрівання металу; прийоми раціонального спалення палива в печі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нагрівання зливків в нагрівальних колодязях блюмінгів та слябінгів з продуктивністю до 200 т за годину; зливків на трьох неавтоматизованих або двох і більше групах автоматизованих нагрівальних колодязів; зливків на двох неавтоматизованих групах нагрівальних колодязів з продуктивністю більше 500 т за годину; зливків в камерних печах з висувним подом для груболистових станів; зливків і заготовок в методичних печах з двома і трьома зонами нагрівання для обтискних і заготовочних станів; заготовок для безперервних штрипсових, дрібносортних і дротових станів, сортопрокатних і листопрокатних станів з сортаментом 20 і більше марок сталі і для багатониткових дротових станів; заготовок і слябів в методичних печах з трьома і більше зонами нагрівання для рейко-балочних безперервних і послідовного типу великосортних та середньосортних станів, універсальних, безперервних листових і груболистових станів; якісної сталі (зливків, слябів, заготовок та сутунки тощо) і заготовок для колес і бандажів в методичних і камерних печах; фасонних профілів в методичних печах з п'ятьма і більше зонами нагрівання; заготовок в кільцевих печах; зливків і заготовок в методичних і камерних печах трубопрокатних станів і в індукційних печах трубопрофільних пресів; штрипсів пічного зварювання труб. Веде під керівництвом нагрівальника вищої кваліфікації процес нагрівання зливків із легованої і високо-легованої сталі в нагрівальних колодязях блюмінгів і слябінгів з продуктивністю понад 200 т за годину; зливків в нагрівальних колодязях рейкобалочних станів без проміжного нагрівання в методичних печах; зливків і заготовок в нагрівальних печах універсально-балочного стану; заготовок в секційних і індукційних печах безперервних трубопрокатних установок; зливків і заготовок широкого сортаменту в методичних і камерних печах трубопрокатних станів, в індукційних печах трубопрофільних пресів.