Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Флюсовар 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією флюсовара 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила технічної експлуатації печей різних типів, що використовуються для виплавки флюсів, контрольно-вимірювальних приладів; вимоги державних стандартів до флюсів та шихтових матеріалів; фізичні та хімічні властивості флюсів і шихтових матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виплавки флюсу в печах потужністю до 3,5 МВ·А. Веде технологічний процес виплавки флюсу в печах потужністю 3,5 МВ·А і вище або виплавки кількох марок флюсів на одній печі під керівництвом флюсовара вищої кваліфікації. Дозує та завантажує в піч шихту, перепускає та нарощує електроди. Коректує флюс, що плавиться, залежно від показань хімічного аналізу. Перевіряє справний стан печі, забезпечує безперебійну роботу її, газоочисних та охолоджувальних пристроїв. Контролює правильність зважування шихти, випуск флюсу з печі. Виконує поточний ремонт печі, що обслуговується.