Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Робітник з обслуговування місць для поховань 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: виробничі норми та норми часу при виконанні робіт, пов'язаних з підготовкою місць для поховання на кладовищі (колумбарії), похованням (підпохованням) труни з тілом померлого (урни з прахом в існуючу могилу чи колумбарну нішу); технологію виконання цих робіт; технологічні та конструктивні особливості знаряддя виробництва; правила і норми охорони праці в галузі поховання та догляду за місцями поховань; основні вимоги до вантажувально-розвантажувальних робіт гранітної продукції, колумбарних ніш, будівельних матеріалів, інструментів тощо.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи, пов'язані з підготовкою місць для поховання на кладовищі (колумбарії), похованням (підпохованням) труни з тілом померлого (урни з прахом в існуючу могилу чи колумбарну нішу) та доглядом за місцями поховань. Виконує навантажувально-розвантажувальні роботи - гранітної продукції, колумбарних ніш, будівельних матеріалів, інструментів та ін. Прибирає прилеглу територію місця для поховання після проведення поховання труни з тілом померлого (урни з прахом у колумбарії). Утримує в санітарному стані місця для поховання.