Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних підрозділів; закріплений за підрозділом район, розташування потенційно небезпечних об'єктів, ступінь їх небезпеки, конструктивні особливості будівель і споруд, протипожежне водопостачання, проїзди і зв'язок у районі, що обслуговується; тактичні можливості відділення, інших аварійно-рятувальних підрозділів і способи їх використання за призначенням, основи керівництва та управління силами і засобами аварійно-рятувальних підрозділів, способи та засоби боротьби з пожежами; табельну належність спеціальної техніки, устатковання, спорядження і засобів зв'язку підрозділу, права та функціональні обов'язки рятувальників при проведенні аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт, вимоги до рятувальників; техніку, технічні засоби та устатковання, які знаходяться на оснащенні відділення; правила та способи користування засобами індивідуального захисту; способи надання першої медичної допомоги постраждалим; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, розпорядок дня особового складу чергових змін; порядок дій за сигналом пожежної тривоги.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи під керівництвом начальника чергової зміни щодо проведення пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних (пожежно-рятувальних) робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з використанням табельної техніки підрозділу. Забезпечує підтримання відповідного рівня готовності особового складу відділення до дій за призначенням. Контролює дотримання особовим складом відділення правил з охорони праці. У разі відсутності начальника чергової зміни (караулу) виконує його обов'язки з організації несення караульної служби в підрозділі та дій за призначенням під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Забезпечує участь відділення у межах тактико-технічних можливостей під час проведення аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт при виникненні надзвичайної ситуації. Вживає заходів щодо взаємодії з іншими аварійними службами та службами життєзабезпечення. Забезпечує надання першої медичної допомоги потерпілим на пожежах. Контролює якість несення служби працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, представниками державних органів, громадських та інших організацій і закладів, керівниками (власниками) об'єктів, громадянами особами внутрішнього наряду чергової зміни (караулу); підтримання порядку у службових приміщеннях; носіння встановленого форменого одягу. Організовує і здійснює підготовку особового складу відділення до дій за призначенням. У межах своєї компетенції забезпечує складання індивідуальних планів, план-конспектів, інших навчально-методичних документів. Стежить за належним утриманням та зберіганням закріпленої за підрозділом техніки та устатковання.