Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фельдшер аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти щодо оперативно-рятувальної служби; положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення медичної служби в оперативно-рятувальних підрозділах; вимоги нормативно-правових актів щодо взаємодії з іншими службами при ліквідації надзвичайних ситуацій; правила охорони праці під час проходження і несення служби; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання першої медичної та долікарської допомоги; епідемічну та санітарно-гігієнічну обстановку району аварії, катастрофи чи стихійного лиха; симптоматику і діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів; володіння прийомами реанімації, вміння надавати долікарську допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечі, колапсі, отруєнні, опіках, утепленні, анафілактичному шоку, відмороженні, алергічних станах; тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні захворювання; основи десмургії, асептики, антисептики та травматології; призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації санітарної та медичної техніки, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації та транспортування їх з небезпечної зони. Надає особовому складу оперативно-рятувального підрозділу та потерпілому від надзвичайної ситуації населенню долікарську допомогу та забезпечує медичну евакуацію із зони надзвичайної ситуації. Організує взаємодію із місцевими органами охорони здоров'я з питань надання особовому складу оперативно-рятувального підрозділу амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в пунктах постійної дислокації та при виконанні завдань за призначенням. Здійснює навчання особового складу оперативно-рятувального підрозділу відповідно до навчальної програми підготовки з питань надання першої медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. В умовах задимленого, загазованого та забрудненого повітря організовує здійснення заходів щодо захисту організму, органів дихання та використання спеціального спорядження потерпілими. Відповідає за медичне забезпечення (медичними апаратами і устаткованням, медично-санітарним майном) та утримання його в справному стані. Проводить комплектування і списання медичних засобів та медичного майна, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт та пункті постійної дислокації з особовим складом оперативно-рятувального підрозділу. Бере участь в амбулаторному прийомі працівників підрозділу, в організації та проходженні співробітниками підрозділу щорічного профілактичного огляду. Веде документацію медичного пункту оперативно-рятувального підрозділу. За відсутності лікаря чергової зміни чергує та виконує його функціональні обов'язки.