Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Прожарювач електровугільного виробництва 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи печей; правила завантаження матеріалів в шахту печі та вивантаження з охолоджувальних барабанів; правила роботи при відкритих гарячих печах та виділенні шкідливих летючих речовин; види вуглецевих матеріалів та їх основні властивості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Прожарює вуглецеві матеріали в електричних шахтних печах під керівництвом прожарювача більш високої кваліфікації. Завантажує матеріали в шахту печі, проштовхує та розрівнює. Періодично вивантажує прожарений матеріал з охолоджувальних барабанів та транспортує в розмольне відділення. Очищає піч перед завантаженням.