Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер-радіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер-радіолог. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіолог I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіолог II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіолог. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами допуску до проведення робіт з радіоактивними речовинами.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи у сфері радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними речовинами; перспективи розвитку та особливості діяльності підприємства і служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища; технологічні процеси і режими виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що використовуються для проведення радіаційних вимірювань, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості та інш.; закони ядерної фізики і теорію взаємодії радіоактивних випромінювань із речовиною; основи загальної, аналітичної та радіологічної хімії; хімічні властивості радіоактивних елементів та методики проведення радіохімічних досліджень; методи приготування й використання реактивів та еталонів стандартних розчинів при виконанні радіохімічних і радіометричних досліджень; фізичні основи радіометрії та альфа-спектрометрії; методи радіаційного контролю, правила та умови виконання робіт; методи проведення розрахунків, статистичної обробки та інтерпретації результатів; передовий вітчизняний та світовий досвід з радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами; порядок обліку і складання звітності з радіаційного контролю та радіаційної безпеки; застосування програмного забезпечення персональних комп'ютерів в обсягах, необхідних для виконання своїх функціональних обов'язків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить дозиметричні, радіометричні вимірювання і радіохімічні дослідження згідно з регламентом радіаційного контролю; бере участь у виконанні графіка радіаційного контролю; виконує обробку вимірювань і аналіз отриманих даних; забезпечує збереження, належний облік та дотримання правил і умов експлуатації контрольних і зразкових джерел іонізуючого випромінювання; забезпечує збирання і збереження радіоактивних відходів, що утворюються, оформляє у встановленому порядку документи на їх списання і здачу на поховання; навчає дозиметристів в обсязі їх функціональних обов'язків; освоює та впроваджує в практику нову техніку, методики дозиметричного, радіометричного контролю і радіохімічного аналізу; складає інструкції, методичні та інші нормативні документи в рамках своїх посадових обов'язків; складає звітну документацію на своїй ділянці робіт. Бере участь у виконанні робіт з радіаційного контролю в рамках основної діяльності служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища. Бере участь у виконанні робіт за господарчими договорами. За своєю діяльністю відноситься до персоналу категорії A.