Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони, укази, постанови, інші керівні документи з організації роботи, проходження і несення служби у підрозділах цивільного захисту; нормативні документи з питань організації та експлуатації засобів зв'язку, технічні дані обладнання, правила технічного обслуговування та ремонту; правила з охорони праці; конструкцію та правила застосування засобів зв'язку, інженерно-технічного устатковання, механізованого (немеханізованого) інструменту; правила експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж; правила ведення радіообміну інформацією; засоби та умови протипожежного водопостачання; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію, порядок та засоби надання першої медичної допомоги; загальні відомості про профілактичну роботу із запобігання надзвичайним ситуаціям.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи за відповідним напрямом діяльності з використанням технічних засобів. Відповідає за справність і працездатність спеціального оснащення і засобів зв'язку, а також за дотримання вимог безпеки під час роботи на них. Керує роботою старших майстрів зв'язку загону, проводить з ними заняття з підвищення кваліфікації та професійної майстерності. Сприяє виконанню вимог наказів, вказівок, інструкцій, технічної документації з експлуатації, обслуговування і ремонту енергоустановок та засобів зв'язку. Контролює технічний стан енергоустановок та засобів зв'язку, якими оснащено загін. Здійснює завантаження спеціального устатковання та автотранспорту залежно від виду аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Виконує у місцях дислокації роботу з організації енергопостачання електроустановок та забезпечує їх ефективну роботу. Контролює стан використання електроенергії, води та газу у загоні. Забезпечує надійну, чітку роботу засобів зв'язку, спецоснащення у приміщеннях та того, що є в резерві. Виконує графіки та плани технічного обслуговування засобів зв'язку, електрообладнання та спеціального оснащення. Вивчає, аналізує, узагальнює та розповсюджує вітчизняний досвід експлуатації та технічного обслуговування засобів зв'язку, електрообладнання та спецоснащення під час виконання аварійно-рятувальних робіт. Сприяє спеціальній підготовці диспетчерів, підмінних радіотелефоністів та старших майстрів зв'язку. Виконує роботи, спрямовані на поліпшення безпеки праці. У разі відсутності помічника начальника загону із спеціального оснащення виконує його обов'язки.