Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Рятувальник-верхолаз", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Професійно-технічна освіта за відповідною професією. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до нормативних документів. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: загальні принципи організації верхолазних робіт; правила безпечного використання спеціального верхолазного оснащення та страхувальних засобів; норми безпечного використання верхолазного спорядження; правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів, приєднання канатів до опори; правила роботи з механізованим інструментом для організації опор та кріплень та проведення монтажних та демонтажних робіт; правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів та пожежних автодрабин; заходи надання першої долікарської допомоги; правила з безпеки праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує пошук, захист і рятування людей, матеріальних і культурних цінностей під час негайного періоду ліквідування надзвичайної ситуації у висотних спорудах, складні аварійно - відновлювальні роботи щодо відновлення окремих конструкцій, споруд, усунення пошкоджень у мережах та системах комунальних і виробничих комунікацій на висоті, рятувальні роботи із застосуванням верхолазних технологій в опорному та безопорному просторі. Здійснює евакуацію потерпілих, та надає їм, у разі необхідності, першу долікарську допомогу під час роботи на висотних спорудах. Здійснює обстеження технічного стану висотних будівель і споруд після надзвичайної ситуації.