Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Респіраторник аварійно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта та професійне навчання з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. Особисті вимоги. Наявність сертифікату щодо придатності за станом здоров'я до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: інструкції, положення, статути та інші документи, які регламентують діяльність підрозділу; правила проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та заходи безпеки при цьому; правила експлуатації, перевірки та користування ізолюючими дихальними апаратами, киснево-дихальною, теплозахисною та оживляючою апаратурою, приладами контролю, засобами зв'язку; технічну характеристику, будову, принцип роботи, порядок монтажу і експлуатації устатковання та пристроїв для ліквідації аварій; склад і властивості газів, конденсату, нафти, їх дію на організм людини, граничнодопустимі концентрації; технічну характеристику, будову, принципи роботи, порядок застосування газоаналітичної, газозахисної та газорятувальної апаратури; плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів, місце знаходження засобів протипожежного захисту та порядок їх застосування; способи надання долікарської допомоги постраждалим у разі нещасних випадків і отруєння шкідливими речовинами; правила з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи у тому числі підвищеної небезпеки; рятування людей, що знаходяться в зоні аварійно-рятувальних робіт; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Надає долікарську допомогу постраждалим у разі нещасних випадків. Проводить моніторинг навколишнього середовища в газонебезпечних місцях при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин у санітарній та спеціальній обробці техніки, будівель, споруд, технологічного обладнання тощо. Визначає рівень безпеки під час виконання та виконує газонебезпечні, вибухонебезпечні і газоелектрозварювальні та інші невідкладні роботи в приміщеннях, підвалах, колодязях, ємностях інших закритих просторах, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження. Бере участь у розбиранні конструкцій, завалів, природних перешкод, укріпленні або руйнуванні нестійких будівельних, технологічних конструкцій тощо. Підтримує в справному стані і постійній готовності до застосування рятувальну техніку, прилади, обладнання, засоби індивідуального захисту, аварійного зв'язку і сигналізації. Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням засобів індивідуального захисту на учбових полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, способів і методів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Бере участь у тактичних навчаннях з опрацювання практичної взаємодії з іншими респіраторниками в аварійних обставинах, в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних об'єктах. Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого спорядження.

Спеціалізація
Респіраторник гірничорятувального підрозділу: Виконує гірничорятувальні роботи в шахтах і на поверхневих об'єктах (в тому числі з застосуванням засобів захисту органів дихання і спеціального спорядження); розвідування аварійних виробок та зон; гасіння пожеж активним способом, будування ізоляційних, водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печей; доставка необхідних матеріалів та обладнання по гірничих виробках.Бере участь в технічних, профілактичних та інших роботах на обслуговуваних шахтах щодо перевіряння стану запасних виходів та справності засобів протипожежного захисту, ремонту вентиляційного устатковання та будування ізоляційних споруд, перекріплення та розширення гірничих виробок, прокладання пожежних трубопроводів, обстеження діючих виробок з метою їх вивчення. Респіраторник спеціалізованої протифонтанної служби: Виконує роботи з ліквідації газонафтоводопроявлень, відкритих нафтових і газових фонтанів, аварійно-відновлювальні роботи на свердловинах, які заходяться в бурінні, випробуванні, освоєнні, експлуатації та ремонті.Бере участь у монтажі (демонтажі), налагоджуванні, ремонті та випробуванні противикидного обладнання, польового трубопроводу.Бере участь у планових тренуваннях із застосуванням засобів індивідуального захисту на учбових полігонах з відпрацюванням прийомів рятування людей, способів і методів ліквідації газонафтоводопроявлень, викидів та відкритих фонтанів.