Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник діазотування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника діазотування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва і суть процесу діазотування; принцип роботи устаткування; схему арматури, комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; властивості сировини, напівфабрикатів і технічні вимоги до них; правила регулювання процесу діазотування; прийоми відбору проб і методику проведення аналізів; будову устаткування, яке обслуговується; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес діазотування. Дозує сировину і напівфабрикати, завантажує їх в реактор, ретельно перемішує, охолоджує, діазотує, передає одержаний діазорозчин на подальше оброблення. Реґулює параметри технологічного режиму: температуру, швидкість подавання нітриту натрію, кислотність реакційної маси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Обслуговує реактори, дозери, мірники, збірники, флорентини, контейнери, відцентрові насоси, поглинальні установки, комунікації, арматуру, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Обліковує витрати сировини, напівфабрикатів. Провадить аналізи. Здає устаткування в ремонт та приймає з ремонту.