Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник газорозділення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці газорозділення; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості пірогазу, абсорбентів, вуглеводневих фракцій; суть і правила регулювання технологічного процесу, правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес розділення газових сумішей під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Обслуговує технологічний процес розділення газів піролізу гасу та станових фракцій методом глибокого охолодження. Приймає газорідинну суміш. Обслуговує блок попереднього охолодження, кабіну газорозділення при методі глибокого охолодження. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Відбирає проби. Виявляє та усуває відхилення від режиму та неполадки у роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Веде облік витрат сировини, отриманої продукції.