Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фельдшер з забезпечення водолазних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Фельдшер з забезпечення водолазних робіт вищої кваліфікаційної категорії. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 10 років. Мати кваліфікацію водолаза. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт I кваліфікаційної категорії. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 7 років. Мати кваліфікацію водолаза. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт II кваліфікаційної категорії. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Мати кваліфікацію водолаза. Фельдшер з забезпечення водолазних робіт. Спеціалізація за фахом "Лікувальна справа (невідкладні стани)". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Без вимог до стажу роботи. Мати кваліфікацію водолаза.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти щодо оперативно-рятувальної служби; положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення медичної служби в оперативно-рятувальних підрозділах; вимоги нормативно-правових актів щодо взаємодії з іншими службами при ліквідації надзвичайних ситуацій; правила охорони праці під час проходження і несення служби; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання першої медичної та долікарської допомоги; епідемічну та санітарно-гігієнічну обстановку району аварії, катастрофи чи стихійного лиха; симптоматику і діагностику найбільш частих захворювань і термінальних станів; володіння прийомами реанімації, вміння надавати долікарську допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечі, колапсі, отруєнні, опіках, утепленні, анафілактичному шоку, відмороженні, алергічних станах; тактику персоналу при виявленні хворого, підозрілого на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні захворювання; основи десмургії, асептики, антисептики та травматології; призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації санітарної та медичної техніки, приладів радіаційного, хімічного, біологічного та дозиметричного контролю та засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розшук постраждалих у зоні надзвичайної ситуації та транспортування їх з небезпечної зони. Надає особовому складу оперативно-рятувального підрозділу та потерпілому від надзвичайної ситуації населенню долікарську допомогу та забезпечує медичну евакуацію із зони надзвичайної ситуації. Організує взаємодію із місцевими органами охорони здоров'я з питань надання особовому складу оперативно-рятувального підрозділу амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в пунктах постійної дислокації та при виконанні завдань за призначенням. Здійснює навчання особового складу оперативно-рятувального підрозділу відповідно до навчальної програми підготовки з питань надання першої медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. В умовах задимленого, загазованого та забрудненого повітря організовує здійснення заходів щодо захисту організму, органів дихання та використання спеціального спорядження потерпілими. Відповідає за медичне забезпечення (медичними апаратами і устаткованням, медично-санітарним майном) та утримання його в справному стані. Проводить комплектування і списання медичних засобів та медичного майна, лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт та пункті постійної дислокації з особовим складом оперативно-рятувального підрозділу. Бере участь в амбулаторному прийомі працівників підрозділу, в організації та проходженні співробітниками підрозділу щорічного профілактичного огляду. Веде документацію медичного пункту оперативно-рятувального підрозділу. За відсутності лікаря чергової зміни чергує та виконує його функціональні обов'язки.

Спеціалізація
Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно із забезпечення водолазних робіт. Надає першу медичну та долікарську допомогу, в тому числі в умовах підвищеного тиску (в барокамері). Здійснює нагляд за станом здоров'я водолазів, а також контроль за режимом їх праці, відпочинку і харчування. Здійснює всі види ін'єкцій. Проводить малі хірургічні операції: трахеотомію, венопункцію, видалення чужорідних тіл тощо. Застосовує прийоми реанімації, надає допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, відмороженні. Працює з наркозно-дихальною та електронною апаратурою, що застосовується бригадами швидкої медичної допомоги. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.